Cena kukuruza rod 2016 - 16,40 RSD sa PDV do 18% vlage; Kukuruz rod 2016 SAMO SA LAGERA - 17,00 RSD sa PDV; Pšenica rod 2016 - 18,40 RSD sa PDV; Sojino zrno rod 2016 - 50,22 RSD sa PDV;

Arhiva | October, 2012

DIZANTIK

MOGUĆNOSTI SMANJIVANJA POTROŠNJE LEKOVA I POVEĆANJA RENTABILNOSTI U SVINJOGOJSTVU     1)     DIZENTERIA, SPIROCHETOZA, ILEITIS – DYSANTIC (Dr Bata ZRt, Ócsa, Hungary)     DOZA, PRIMENA I VREME ODNOSNO NAĆIN TRETMANA     DYSANTIC – ZA KRMAČE I NAZIMICE DVE NEDELJE PRE PRAŠENJA – 2 KG/ TONA – ZA PRASAD POD SISOM I ZA ODBIJENE […]

Optimalizacija obroka za svinje i živinu

03.10.2006 – IZ SVETA NAUKE Dr.ŠEFER DRAGAN Osnove ekonomične proizvodnje u stočarstvu se nalaze u ishrani koja treba u potpunosti da odgovara vrsti i kategoriji životinja.Da bi se genetski potencijal maksimalno iskoristio životinji se mora ,pored obezbeđenja odgovarajućih zoohigijenskih uslova, staviti na raspolaganje potrebna količina neophodnih hranljivih materija. Stočna hrana treba da obezbedi potrebnu energiju […]

Iz sveta nauke: Bolesti papaka

04.10.2006 – VETERINARSKI INFORMATOR ,20/21,-2005 UČESTALOST POJAVLJIVANJA BOLESTI PAPAKA U STADIMA MLEČNIH KRAVA Hromost mlečnih krava, pored mastitisa i reproduktivnih poremećaja predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje. U intenzivnom uzgoju goveda,pri čemu su krave muzare izložene mnogim nepovoljnim spoljašnjim faktorima (visoka vlaga i nedostatak prostirke),kao i greškama u ishrani (preterana upotreba […]

Postavljen je novi sajt

Poštovani/na, Gebi je postavio novi sajt, koji je u potpunosti podređen posetiocima, našim prijateljima i klijentima, sa kojima imamo dugoročnu i uspešnu saradnju, kao i svim novim korisnicima naših usluga. Moderne tehnologije nameću nove standarde i pravila, pa smo shodno tome iskoristili sve tehnološke resurse, za koje smatramo da će doprineti što boljoj prezentaciji i […]