Cena kukuruza rod 2016 - 16,40 RSD sa PDV do 18% vlage; Kukuruz rod 2016 SAMO SA LAGERA - 17,00 RSD sa PDV; Pšenica rod 2016 - 18,40 RSD sa PDV; Sojino zrno rod 2016 - 50,22 RSD sa PDV;

Upoznajmo Ćurke

Smeštaj u objekte

Ćurići su vrlo osetljiva kategorija perjane živine kada je smeštaj u pitanju, pa se njihovo useljenje u pogledu veličine prostora objekta i mikroklimatskih uslova u znatnoj meri razlikuje od useljavanja pilića. Ta osjetljivost traje sve dok im sa oko 8 nedelja ne izbiju bobice po golim delovima glave i vrata, nakon čega postaju otporniji i izdržljiviji.
Na betonski pod objekta u koji useljavamo ćuriće najpogodnija prostirka je piljevina i izbegavajmo seckanu slamu, jer je ćurići ponekad jedu, što u prvim danima zna povećati procenat uginuća. Ćurići se u objekat stavljaju u okružene prostore od lezonita, visine 50 – 60 cm i zagrevaju veštačkom kokom. Pri tome se krug prečnika od 2,5 do 3 metra koristi za 250 do 300 ćurića.

Temperatura vazduha merena iznad leđa ćurića treba u prvoj nedelji iznositi 35 C, a u prostoriji 25 C. Nakon toga temperatura se svake nedelje snižava prosečno za 3 C, sve do 35. dana kada se izjednačuje sa temperaturom prostorije. Osim temperature, bitno je spomenuti da se optimalna relativna vlažnost vazduha treba kretati u granicama od 60 do 70% i potrebna je stalna promena vazduha, ali sa velikom pažnjom da ih ne prehladimo.

Ishrana

U početku ćurići su nesnalažljivi u pronalaženju hrane i vode, pa je zbog toga potrebno da unutrašnjost objekta u prvih 48 sati bude neprekidno osvetljena intenzitetom svetlosti od 80 do 100 luxa, a intenzitet i trajanje osvjetljenja se sa vremenom smanjuju.

Ćurići se u prvom mesecu starosti hrane predstarter smešom, koja sadrži visok procenat belančevina, a u drugom mesecu starter smešom koja sadrži malo niži procenat belančevina. Gotove krmne smeše za piliće sadrže manji procenat belančevina, pa stoga nisu odgovarajuće u ishrani ćurića. U slučaju da se ćurići tokom prvih 8 sedmica počnu kljucati, treba ih razrediti, smanjiti intenzitet svetla i u smeši povećati procenat belančevina i vitamina.

 

                                                                                                                                                                          Gebi

Nema komentara.

Leave a Reply