Cena kukuruza rod 2016 - 16,40 RSD sa PDV do 18% vlage; Kukuruz rod 2016 SAMO SA LAGERA - 17,00 RSD sa PDV; Pšenica rod 2016 - 18,40 RSD sa PDV; Sojino zrno rod 2016 - 50,22 RSD sa PDV;

Ruminants

Br. Proizvod
1. Energo

ENERGOKALF II. granulirano 18% Potpuna smeša za telad od 50 do 100 kg
ENERGOKALF III. granulirano 16% Potpuna smeša za telad od 100 do 250 kg
ENERGOYOUNG brašnasto 14% Potpuna smeša za junad od 250 do 350 kg
ENERGODRY brašnasto 16% Potpuna smeša za junad preko 350 kg
ENERGOBUL I. brašnasto 14% Potpuna smeša za junad od 250 do 350 kg
ENERGOBUL II. brašnasto 12% Potpuna smeša za junad preko 350 kg
ENERGOMILK. 20 brašnasto 20% Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara
ENERGOMILK.18 brašnasto 18% Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara
ENERGOMILK.15 brašnasto 15% Potpuna smeša za krave muzare do 20 litara
ENERGOMILK.12 brašnasto 12% Potpuna smeša za krave muzare do 15 litara
ENERGOLUM I. granulirano 18% Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu
ENERGOLUM II. granulirano 16% Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu
Detalji…
2. UNI M 18% Potpuna smeša za krave muzare preko 20 litara na dan mleka Detalji…
3. UNI M 15% Potpuna smeša za krave muzare do 20 litara na dan mleka Detalji…
4. UNI SUPER – M 30% Dopunska smeša za krave muzare Detalji…
5. UNI J – I 14% Potpuna smeša za tov junadi I od 250 do 350 kg Detalji…
6. UNI SUPER – J 30% Dopunska smeša za tov junadi Detalji…
7. UNI J – II 12% Potpuna smeša za tov junadi II preko 350kg Detalji…
8. EKOLAK TZamena za mleko za ishranu teladi Izrađena po proizvođačkoj specifikaciji Detalji…
9. ENERGOMIX KALF 1% Vitaminsko mikro-mineralna predsmeša za telad Izrađena po proizvođačkoj specifikaciji Detalji…
10. ENERGOMIX BULL 1% Vitaminsko mikro-mineralna predsmeša za junad Izrađena po proizvođačkoj specifikaciji Detalji…
11. ENERGOMIX MILK 1% Vitaminsko mikro-mineralna predsmeša za krave muzare Izrađena po proizvođačkoj specifikaciji Detalji…