Cena kukuruza rod 2016 - 16,40 RSD sa PDV do 18% vlage; Kukuruz rod 2016 SAMO SA LAGERA - 17,00 RSD sa PDV; Pšenica rod 2016 - 18,40 RSD sa PDV; Sojino zrno rod 2016 - 50,22 RSD sa PDV;

Swine

Br. Proizvod
1. Energo

START PREMIUM. brašnasto 20% Specialna potpuna smeša za prasad I. do 15 kg .
ENERGOSTART. granulirano 20% Potpuna smeša za prasad I. do 15 kg.
ENERGROVER. granulirano 18% Potpuna smeša za prasad II. od 15 do 25 kg .
ENERGOTOV I. brašnasto 16% Potpuna smeša za tov svinja do 60 kg
ENERGOTOV II. brašnasto 14% Potpuna smeša za tov svinja od 60 kg do kraja tova
ENERGOFERT. brašnasto 16% Potpuna smeša za krmače i neraste
Detalji…
2. UNI S – III 12% Potpuna smeša za svinje u tovu III od 100kg do 120 kg Proizvedena na osnovu proizvođačke specifikacije Detalji…
3. UNI SUPER – P 40% Dopunska smeša za prasad Detalji…
4. UNI K 16% Potpuna smeša za krmače dojare i neraste Detalji…
5. UNI SUPER – S 35% Dopunska smeša za tovne svinje Detalji…
6. UNI SUPER – K 35% Dopunska smeša za priplodne svinje Detalji…
7. UNI MEŠAVINA 15% Proizvedena na osnovu proizvođačke specifikacije Detalji…
8. ENERGOTOV SUPER 35% Dopunska smeša za tovne svinje Detalji…
9. ENERGOSTART super 40% Dopunska smeša za prasad Detalji…
10. ENERGOFERT super 35% Dopunska smeša za priplodne svinje Detalji…
11. ENERGOMIX START 1% Vitaminsko mineralna predsmeša za prasad Izrađena po proizvođačkoj specifikaciji Detalji…
12. ENERGOMIX TOV 1% Vitaminsko mikro mineralna predsmeša za tov svinja Izrađena po proizvođačkoj specifikaciji Detalji…
13. ENERGOMIX FERT 1% Vitaminsko mikro mineralna predsmeša za priplodne svinje Izrađena po proizvođačkoj specifikaciji Detalji…
14. UNI S-I 16% Potpuna smeša za tov svinja u porastu i tovu I od 25 kg do 60 kg Detalji…