Cena kukuruza rod 2016 - 16,40 RSD sa PDV do 18% vlage; Kukuruz rod 2016 SAMO SA LAGERA - 17,00 RSD sa PDV; Pšenica rod 2016 - 18,40 RSD sa PDV; Sojino zrno rod 2016 - 50,22 RSD sa PDV;

Energo

Potpuna smeša za prasad, svinje u tovu , krmače , nerastove
Program za uzgoj svinja, obuhvata celu paletu kompletnih smeša u svim fazama reprodukcije od prasadi, svinja u tovu, krmača kao i nerastova.Smeše su sastavljene od visokokvalitetnih sirovina koje garantuju izjednačene visokokvalitene proizvode za potrebe svinja u svim fazama životnog ciklusa.

Start Premijum Specijalna potpuna smeša za prasad do 15 kg
Energostart Potpuna smeša za prasad do 15 kg
Energrover Potpuna smeša za prasad od 15 do 25 kg
Energotov I Potpuna smeša za tov svinja do 60 kg
Energotov II Potpuna smeša za tov svinja od 60 kg do kraja tova
Energofert Potpuna smeša za krmače i neraste
Utrošak hrane Energostart Premijum za vreme laktacije od 33 dana 2,8 kg / prase
Ukupni utrošak hrane Start Premijum posle odbijanja od sisa 12,98 kg / prase
Utrošak hrane Energostart 5,26 kg / prase
Utrošak hrane Energrover 4,20 kg / prase

Rezultati koje se postižu sa našom preporukom:

težina prasadi pri zalučenju 8,90 kg
starost prasadi na kraju uzgoja 67 dana
prosečna težina po prasetu 24,85 kg
utrošak hrane po prasetu 25,20 kg
prosečan dnevni prirast 0,469 kg
konverzija hrane na kg prirasta 1,57 kg

Hemijski sastav:

Naziv Start Premijum Energostart Energrover Energotov I Energotov II Energofert
Proteini 20,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 16,00%
Masti 5,00% 5,00% 3,33% 2,22% 2,40% 2,71%
ME,MJ/kg 13,25 13,37 13,00 12,50 12,50 13,00
Lizin 1,20% 1,20% 1,02% 0,80% 0,65% 0,75%
Metionin 0,36% 0,37% 0,28% 0,28% 0,26% 0,28%
Metionin-Cistin 0,70% 0,70% 0,61% 0,58% 0,54% 0,58%
Treonin 0,73% 0,73% 0,67% 0,56% 0,47% 0,58%
Triptofan 0,26% 0,26% 0,25% 0,21% 0,17% 0,21%
Kalcijum 0,80% 0,80% 0,70% 0,60% 0,59% 0,75%
Fosfor 0,60% 0,60% 0,60% 0,55% 0,50% 0,55%
Natrijum 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
Vitamin A IJ / Kg 20000 20000 20000 8000 8000 10500
Vitamin D3 IJ / Kg 2000 2000 2000 1200 1200 1600
Vitamin E IJ / Kg 73 73 73 26 26 41
Enzimi + + + +
Organski vezani mikroelementi + + + +
Oblik smeše granulisano granulisano granulisano brašnasto brašnasto brašnasto

Pakovanje u natron vreće od 10kg, 25kg, 30 kg, 40 kg.