Cena kukuruza rod 2016 - 16,40 RSD sa PDV do 18% vlage; Kukuruz rod 2016 SAMO SA LAGERA - 17,00 RSD sa PDV; Pšenica rod 2016 - 18,40 RSD sa PDV; Sojino zrno rod 2016 - 50,22 RSD sa PDV;

UNI MEŠAVINA 15%

SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije ulja.

HEMIJSKI SASTAV:  
Proteini, % najmanje 15,00
Vlaga, % najviše 13,50
Celuloza, % najviše 7,00
Pepeo, % najviše 4,00

NAČIN UPOTREBE:
UNI mešavina 15% koristi se kod izrade potpunih smeša kod domaćih životinja uz dodatak mineralnih hraniva, vitaminsko mineralnih predsmeša, a po potrebi i proteinskih hraniva. Količina UNI mešavine 15% kod izrade potpunih smeša zavisi od vrsta i kategorija stoke.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE:
Datum proizvodnje naznačen je na ambalaži ili rubu etikete.
Rok trajanja: 120 dana.