Cena kukuruza rod 2016 - 16,40 RSD sa PDV do 18% vlage; Kukuruz rod 2016 SAMO SA LAGERA - 17,00 RSD sa PDV; Pšenica rod 2016 - 18,40 RSD sa PDV; Sojino zrno rod 2016 - 50,22 RSD sa PDV;

Poultry

Br. Proizvod
1. Energovit

ENERGOVIT I. drobljeno 22% Potpuna smeša za tov pilića do 21. dana
ENERGOVIT II. granulirano 19% Potpuna smeša za tov pilića do 35. dana
ENERGOVIT III. granulirano 17% Potpuna smeša za tov pilića preko 35. dana
Detalji…
2. Energobig

ENERGOBIG I. drobljeno 28% Potpuna smeša za ishranu ćurića do 4. nedelje
ENERGOBIG II. granulirano 24% Potpuna smeša za ishranu ćurića do 8. nedelje
ENERGOBIG III. granulirano 20% Potpuna smeša za ishranu ćurića do14. nedelje
ENERGOBIG IV. granulirano 16% Potpuna smeša za ishranu ćurića preko 14. nedelje
Detalji…
3. Energonos GOLD

ENERGONOS GOLD I. drobljeno 17% Potpuna smeša za ishranu nosilja konzumnih jaja
ENERGONOS GOLD II. drobljeno 15% Potpuna smeša za ishranu nosilja konzumnih jaja
Detalji…
4. UNI Ž – I 20% Potpuna smeša za tov pilića I Poluintenzivan tov Proizvedena na osnovu proizvođačke specifikacije Detalji…
5. UNI Ž – II 17% Potpuna smeša za tov pilića II Poluintenzivan tov Proizvedena na osnovu proizvođačke specifikacije Detalji…
6. UNI Ž – III 15% Potpuna smeša za tov pilića III Poluintenzivan tov Proizvedena na osnovu proizvođačke specifikacije Detalji…
7. UNI SUPER – Ž 37% Dopunska smeša za tov pilića Poluintenzivan tov Proizvedena po proizvođačkoj specifikaciji Detalji…
8. UNI I 16,5% Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum I Detalji…
9. UNI SUPER – N 30% Dopunska smeša za nosilje jaja za konzum Detalji…
10. PRO – VIT I 23% Potpuna smeša za tov pilića I Detalji…
11. PRO – VIT II 21% Potpuna smeša za tov pilića II Detalji…
12. PRO – VIT III 19% Potpuna smeša za tov pilića III Detalji…
13. ENERGOVIT SUPER 40% Dopunska smeša za tov pilića Detalji…
14. ENERGONOS GOLD I 16,5% Potpuna smeša za nosilja jaja za konzum I Detalji…
15. ENERGONOS GOLD SUPER 30% Dopunska smeša za nosilje jaja za konzum Detalji…
16. ENERGOLET 18% Potpuna smeša za ishranu golubova Detalji…
17. ENERGOLET 14% Potpuna smeša za ishranu golubova Detalji…
18. ENERGOFAZ III 20% Potpuna smeša za fazane u porastu i tovu III Detalji…
19. ENERGOFAZ II 24% Potpuna smeša za fazane u porastu i tovu Detalji…
20. ENERGOFAZ I 28% Potpuna smeša za fazane u porastu i tovu I Detalji…
21. ENERGOFAZ GOLD 22% Potpuna smeša za ishranu fazanskih koka Detalji…
22. ENERGONOS III 15% Potpuna smeša za piliće za priplod III Detalji…
23. ENERGONOS II 17% Potpuna smeša za piliće za priplod II Detalji…
24. ENERGONOS I 19% Potpuna smeša za piliće za priplod I Detalji…
25. ENERGOMIX VIT 1% Vitaminsko mikro mineralna predsmeša (premix) za tov pilića (brojlera I) Izrađena po proizvođačkoj specifikaciji Detalji…
26. ENERGOMIX GOLD 1% Vitaminsko-mineralna predsmeša za nosilje Izrađena po proizvođačkoj specifikaciji Detalji…