Cena kukuruza rod 2016 - 16,40 RSD sa PDV do 18% vlage; Kukuruz rod 2016 SAMO SA LAGERA - 17,00 RSD sa PDV; Pšenica rod 2016 - 18,40 RSD sa PDV; Sojino zrno rod 2016 - 50,22 RSD sa PDV;

Energobig

Potpuna smeša za tov ćurića od početka do završetka tova

Program Energobig je visokokvalitetna hrana za tov ćuraka, koja omogućuje ishranu tovnih ćuraka od početka do kraja tova sa izuzetnim rezultatima konverzije hrane kao i sa kratkim ciklusom tova. Sastav ove smeše omogućuje da za izuzetno kratko vreme dobijate zdrave, izuzetno krupne, mesnate ćurke.

Eneregobig I Potpuna smeša za početni tov ćurića 4. nedelje sa kokcidiostatikom
Energobig II Potpuna smeša za tov ćuraka do 8.nedelje sa kokcidiostatikom
Energobig III Potpuna smeša za tov ćuraka do 14.nedelje sa kokcidiostatikom
Energobig IV Potpuna smeša za tov ćuraka preko 14.nedelje bez kokcidiostatika

Potpuna smeša ENERGOBIG IV je za završni tov ćuraka preko 14 nedelja starosta koja je bez kokcidiostatika i preporučuje se davati minimalno 5 dana pre klanja.
Obavezno se pridržavati karence!

Hemijski sastav:

Naziv Energobig I Energobig II Energobig III Energobig IV
Proteini 28,50% 24,00% 20,00% 16,00%
Masti 4,23% 4,66% 4,89% 4,61%
ME,MJ/kg 11,80 12,10 12,50 12,80
Lizin 1,70% 1,40% 1,10% 0,69%
Metionin 0,68% 0,50% 0,50% 0,30%
Metionin-Cistin 1,12% 0,90% 0,85% 0,60%
Treonin 1,09% 0,93% 0,77% 0,60%
Triptofan 0,42% 0,34% 0,26% 0,19%
Kalcijum 1,20% 1,10% 1,00% 0,90%
Fosfor 0,90% 0,80% 0,80% 0,55%
Natrijum 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
Vitamin A IJ / Kg 15300 15300 15500 13500
Vitamin D3 IJ / Kg 3000 3000 3000 2800
Vitamin E IJ / Kg 38,50 40,50 43,00 35,00
Enzimi + + + +
Organski vezani mikroelementi + + + +
Oblik smeše granulirano Granulirano granulirano granulirano

Pakovanje u natron vreće od 10kg, 25 kg.